Cursus DIA op 12 juli, er is nog plek

Op 12 juli a.s. verzorgen wij weer een cursus DIA ofwel: Deskundig Inventariseerder Asbest.

Deze cursus is bedoeld voor, medewerkers van gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus maar ook voor adviesbedrijven en laboratoria.

die asbestinventarisaties uitvoeren in gebouwen en objecten:

Wat gaan we doen?

  • Opstellen inventarisatieplan o.b.v. deskresearch
  • Asbesttoepassingen herkennen
  • Monsternamestrategie
  • Beoordelen en interpreteren analyseresultaten
  • Opstellen asbestinventarisatierapport
  • Communicatie

De kosten bedragen: 1530,00 inclusief examen en lesmateriaal. Meer informatie