Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering

DTA cursus

Doelgroep

De DTA cursus is bestemd voor mensen die als toezichthouder een asbestsanering aansturen of begeleiden. Ook is deze cursus voor DTA’ers van wie het persoonscertificaat na drie jaar verlengd dient te worden.

Doel van de DTA cursus

Het doel van de DTA cursus is het zelfstandig aansturen en controleren van een asbestsanering als DTA. De DTA is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle voorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden. Dit is met name gericht op de inrichting van het werkgebied/containment, de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen.  De DTA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de hygiënische maatregelen op het werk.

Inhoud van de DTA cursus

De cursus is erop gericht om de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden bij te brengen. Met deze kennis kunnen de cursisten tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en risico’s voor mens en milieu beperken. Er is veel tijd ingeruimd voor de praktische toepassing van de theoretische kennis. Alle onderdelen die tijdens de cursus zijn behandeld, worden geëxamineerd. Denk hierbij aan:

 • Soorten asbest, eigenschappen van asbest, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen, asbestvervangers;
 • Hoe omgaan met risico´s en calamiteiten;
 • Werken in containment, luchtstromen, filterwissel etc.;
 • Onderdrukmachines;
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport;
 • Bevoegdheden controlerende instanties;
 • Decontaminatie;
 • Arbeidshygiënische maatregelen;
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval;
 • Leidinggeven en toezicht houden;
 • Het opstellen van een werkplan en V&G-plan, bijhouden logboek.

In de meeste gevallen wordt de dag volgend op de cursus het praktijkexamen gevolgd. Hierin worden alle onderdelen die tijdens de praktijkoefeningen zijn behandeld geëxamineerd, denk hierbij aan:

 • Presentatie en toelichting van een asbestsanering;
 • Instructie en toezicht houden op de decontamitatieprocedure en de transitprocedure;
 • Instructie en toezicht houden op verpakken en uitsluizen van asbest;
 • Instructie en toezicht houden op inplakken onderdrukmachine en filterwissel;
 • Instructie en toezicht houden op klaarzetten watermanagement;
 • Instructie en toezicht houden op klaarzetten onderdrukmachine;
 • Hoe om te gaan met eventuele calamiteiten.

Na het examen

De DTA cursus wordt afgerond met een landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk deel en een praktisch deel bestaat. Als de cursist het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvangt hij of zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Duur en prijs van de DTA cursus

De cursus wordt in drie dagen gegeven, gevolgd door een examen. De prijs bedraagt €775,- (exclusief btw). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie, maar exclusief examen- en certificeringskosten à €795,-. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Duur en prijs van de DTA cursus herhaal

De herhalingscursus wordt in twee dagen gegeven en wordt gevolgd door een examen. De prijs voor de cursus bedraagt €465,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie, maar exclusief examen- en certificeringkosten à €825,-. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Wij als opleiders hebben vertrouwen in ons kunnen. Als u, om welke reden dan ook, niet slaagt voor uw examen, mag u het uiteraard nog eens overdoen. U beslist zelf of u de cursus nog eens wilt volgen. In dat geval zijn die kosten voor ons en hoeft u alleen de examenkosten te betalen. Voor het herexamen theorie zijn de kosten €120,- en voor het herexamen praktijk zijn de kosten €355,-. Indien u voor beide onderdelen bent gezakt, mag u het volledige examen overdoen voor €465,-.

 

Schrijf je nu in voor klassikaal

 

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering

Datum(Vereist)
Naam(Vereist)
Facefit test?