Asbest Herkenning

Cursus asbestherkenning

Indien een werknemer werkzaamheden moet verrichten in een bouwwerk of object waarbij de kans op aanraking met asbest relatief groot is, moet de kans op aanwezigheid van asbest nagegaan worden. In deze training leert de werknemer hoe hij of zij een groot aantal asbesthoudende en asbestverdachte materialen kan herkennen en wat de vervolgstappen zijn.

Indien de werknemer voor aanvang van de werkzaamheden asbestverdacht materiaal als zodanig herkent, is het van belang dat hij of zij de juiste stappen onderneemt. De volgende stappen kunnen houvast geven bij een eerste inschatting van de kans op aanwezigheid van asbest:

  • Het bouwjaar van het gebouw kan een belangrijke indicatie voor de aanwezigheid van asbest vormen. Hoewel asbest in gebouwen is toegepast vanaf ongeveer 1920 tot 1993, is het vooral gebruikt in de periode 1960 tot 1980, en in mindere mate in de periode 1945 tot 1960.
  • Ook is het van belang om te weten of er renovaties of ingrijpende herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, waarbij sprake kan zijn geweest van vervanging door asbesthoudende materialen, of juist door asbestvervangende materialen.

Asbest kent veel verschijningsvormen en toepassingen. Daardoor is asbest voor een werknemer niet altijd gemakkelijk te herkennen. Met de cursus asbest herkenning worden de volgende onderdelen besproken:

  •  Het ontstaan van asbest en zijn eigenschappen
  •  De fabricage van asbesthoudende producten
  •  Uiterlijke kenmerken van asbest
  •  Oefening aan de hand van asbestmonsters en bijbehorende foto’s
  •  Maatregelen bij het aantreffen van asbesthoudend materiaal
  •  Wet- en regelgeving

Duur en prijs van de cursus

De cursus asbestherkenning zal één dagdeel duren en kan indien gewenst bij u op het bedrijf (in company) worden gehouden. De kosten van de cursus in Deventer zullen €175,- (excl. BTW) per cursist bedragen inclusief een syllabus. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Indien door één bedrijf vijf cursisten of meer voor de training op dezelfde dag worden aangemeld, zal door AGéVé opleidingen een offerte op maat worden toegezonden. De cursus asbest herkenning is vanaf vijf personen ook mogelijk in company. Ook hiervoor zal vooraf een offerte op maat worden opgemaakt.

Na afloop van de cursus is de werknemer in staat om asbestverdachte materialen te herkennen in gebouwen. Deze cursus is geschikt voor pandeigenaren en iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Na afloop van de cursus zal iedere cursist een bewijs van deelname ontvangen.

 

Schrijf je nu in voor klassikaal

Asbest Herkenning

Datum(Vereist)
(H) = herhalingscursus
Naam(Vereist)
Facefit test?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.