Deskundig Inventariseerder Asbest

DIA cursus

Doelgroep

De DIA cursus is geschikt voor medewerkers van gecertificeerde inventarisatiebureaus, adviesbureaus, laboratoria e.d. die asbestinventarisaties uitvoeren in gebouwen en objecten. Ook is deze cursus voor DIA’s van wie het persoonscertificaat na drie jaar verlengd dient te worden.

Doel van DIA cursus

Het doel van de DIA cursus is om zelfstandig en op een verantwoordelijke manier asbestinventarisaties uit te voeren als Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Inhoud van de DIA cursus

Tijdens deze training leert de cursist op een verantwoorde wijze asbestinventarisaties uit te voeren. Er wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving, asbest herkenning, het nemen van monsters, inventarisatiemethoden en het opstellen rapportages.

De cursus vraagt om enige thuisstudie. Na het volgen van de cursus zal het examen niet aansluitend op de cursus plaatsvinden, maar enkele dagen later. Op deze manier kan de cursist zich goed voorbereiden op het examen. Tijdens het theorie-examen worden alle onderdelen geëxamineerd die tijdens de cursus zijn behandeld. Denk hierbij aan:

 • Soorten asbest, eigenschappen van asbest, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen of asbestvervangers;
 • Hoe om te gaan met risico’s;
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport;
 • Opmaken SMA-rt rapport;
 • Invoeren gegevens in LAVS;
 • Bevoegdheden van controlerende instanties;
 • Wetgeving.

In de meeste gevallen wordt de dezelfde dag van het theorie-examen ook het praktijkexamen afgelegd. Hierin worden alle onderdelen geëxamineerd die tijdens de praktijkoefeningen zijn behandeld. Denk hierbij aan:

 • Presentatie en toelichting van een asbestinventarisatie;
 • Monstername;
 • Het opmaken van een inventarisatierapport;
 • Het werken volgens inventarisatieplan.

Na het examen

Na het behalen van het examen ontvangt u het persoonscertificaat DIA. Dit certificaat is 3 jaar geldig

Duur en prijs van de DIA cursus

De DIA cursus wordt in vier dagen gegeven, gevolgd door een examen. De prijs bedraagt €830,- (exclusief btw). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie, maar exclusief examen- en certificeringskosten à €850,-. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Permanente Educatie

U bent in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbest Inventariseerder. Als uw certificaat verloopt ná 1 juli 2023, kunt u voortaan per 1 januari 2023 door het behalen van PE Punten hercertificeren. Wanneer u graag uw certificaat bij afloop van de huidige geldigheidsduur wilt verlengen, kan dit alleen wanneer u voor de datum van het verlopen van uw certificaat voldoende PE punten heeft behaald.

Voor de registratie van de PE Punten wordt een persoonlijke portfolio voor u geopend in het PE Portaal van Ascert. Dit portfolio is alleen toegankelijk voor uzelf en voor de Certificerende Instelling waar u een certificatieovereenkomst mee heeft.

In dit portfolio staat hoeveel PE punten u dient te behalen.

 • U kunt via dit portfolio alle erkende PE Activiteiten vinden.
 • Alléén door het volgen van deze erkende PE Activiteiten kunt u PE punten behalen. De PE punten kunt u in uw portfolio laten bijschrijven.
 • Wanneer u voldoende PE Activiteiten heeft, kunt u via uw portfolio een aanvraag tot hercertificering indienen.

In het laatste kwartaal hebben diverse organisaties een aanvraag ingediend om als PE Aanbieder te worden erkend. Er is veel inspanning verricht door zowel PE Aanbieders als de beide Certificerende Instellingen Persoon en de auditteams om een voldoende en kwalitatief PE Aanbod neer te zetten.

Binnenkort kunt u op deze site lezen welke PE activiteiten u bij Agévé Opleidingen kunt volgen en hoeveel punten daarmee te behalen zijn.

Schrijf je nu in voor klassikaal

Deskundig Inventariseerder Asbest

Datum(Vereist)
(h)- herhalingscursus
Naam(Vereist)
Facefit test?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.