Deskundig Inventariseerder Asbest

DIA cursus

Doelgroep

De DIA cursus is geschikt voor medewerkers van gecertificeerde inventarisatiebureaus, adviesbureaus, laboratoria e.d. die asbestinventarisaties uitvoeren in gebouwen en objecten. Ook is deze cursus voor DIA’s van wie het persoonscertificaat na drie jaar verlengd dient te worden.

Doel van DIA cursus

Het doel van de DIA cursus is om zelfstandig en op een verantwoordelijke manier asbestinventarisaties uit te voeren als Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Inhoud van de DIA cursus

Tijdens deze training leert de cursist op een verantwoorde wijze asbestinventarisaties uit te voeren. Er wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving, asbest herkenning, het nemen van monsters, inventarisatiemethoden en het opstellen rapportages.

De cursus vraagt om enige thuisstudie. Na het volgen van de cursus zal het examen niet aansluitend op de cursus plaatsvinden, maar enkele dagen later. Op deze manier kan de cursist zich goed voorbereiden op het examen. Tijdens het theorie-examen worden alle onderdelen geëxamineerd die tijdens de cursus zijn behandeld. Denk hierbij aan:

 • Soorten asbest, eigenschappen van asbest, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen of asbestvervangers;
 • Hoe om te gaan met risico’s;
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport;
 • Opmaken SMA-rt rapport;
 • Invoeren gegevens in LAVS;
 • Bevoegdheden van controlerende instanties;
 • Wetgeving.

In de meeste gevallen wordt de dezelfde dag van het theorie-examen ook het praktijkexamen afgelegd. Hierin worden alle onderdelen geëxamineerd die tijdens de praktijkoefeningen zijn behandeld. Denk hierbij aan:

 • Presentatie en toelichting van een asbestinventarisatie;
 • Monstername;
 • Het opmaken van een inventarisatierapport;
 • Het werken volgens inventarisatieplan.

Na het examen

Na het behalen van het examen ontvangt u het persoonscertificaat DIA. Dit certificaat is 3 jaar geldig

Duur en prijs van de DIA cursus

De DIA cursus wordt in vier dagen gegeven, gevolgd door een examen. De prijs bedraagt €785,- (exclusief btw). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie, maar exclusief examen- en certificeringskosten à €760,-. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Duur en prijs van de DIA cursus herhaal

De DIA herhaalcursus wordt in twee dagen gegeven en gevolgd door een examen. De prijs voor de cursus bedraagt € 365,- (exclusief btw). Dit is inclusief het lesmateriaal, lunch, thee of koffie, maar exclusief examen- en certificeringkosten à €760,-. Bij inschrijving zal de betaling van het volledige bedrag worden gevraagd, dit bedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Wij als opleiders hebben vertrouwen in ons kunnen. Als u, om welke reden dan ook, niet slaagt voor uw examen, mag u het uiteraard nog eens overdoen. U beslist zelf of u de cursus nog eens wilt volgen. In dat geval zijn die kosten voor ons en hoeft u alleen de examenkosten te betalen. Voor het herexamen theorie zijn de kosten €245,- en voor het herexamen rapportage zijn de kosten €295,-. Voor het herexamen praktijk bedragen de kosten €305,- en als u voor beide onderdelen bent gezakt, mag u het volledige examen overdoen voor €440,-.

Schrijf je nu in voor klassikaal

(H) = herhalingscursus

Deskundig Inventariseerder Asbest : 28-11-2022

Slechts 6 over!

Totaal € -

Deskundig Inventariseerder Asbest : 30-11-2022

Slechts 6 over!

Totaal € -

Deskundig Inventariseerder Asbest : 14-12-2022

Slechts 6 over!

Totaal € -

Deskundig Inventariseerder Asbest : 28-12-2022

Slechts 6 over!

Totaal € -